Bestyrelsen

Henrik Aktiver for mail
Hanne Aktiver for mail
Jørn Aktiver for mail
Torben Aktiver for mail
Ivan Aktiver for mailSkriv til BESTYRELSEN + WEBMASTER   -   Husk at udfylde alle *felter
   
Medlemskab og kontingent


Gode grunde til et medlemskab af klubben

Nye medlemmer af Shipman 28 Klubben

Ønsker du et aktivt medlemskab af Shipman 28 Klubben, skal du blot sende os dine data via "Link 1" yderst til højre:
  • Navn + (medl.)
  • Gade + Husnr
  • Postnr + By
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Bådens navn
  • Sejlnummer
  • Hjemhavn
Dine data i relation til ovenstående vil kun være tilgængelige for klubben og dens medlemmer.

NYT    Uden ejerskab til en Shipman 28, kan du anmode om et passivt medlemskab herIndmeldelsesgebyr / Klubkontingent

Prisen for et aktivt medlemskab pr. år er stadigvæk kun:........................ 150,- dkr

For udenlandske medlemmer koster et aktivt medlemsskab:................. 200,- dkr / 30,- euro

Prisen for et passivt medlemskab pr. år er kun:........................................... 75,- dkrIndbetalinger til klubben :

Overførsel til bankkonto: (Beløbsmodtager: Torben Peetz) .............................. 0975 - 4353257633
Betaling via udland:......................Ibannr.:    DK5530004353257633       Swift kode:    DABADKKK

KRAV: Af indbetalingen skal fremgå bådens SEJLNR. eller BÅDNAVN  -  (Passive medlemmer med medlemmets navn)"NYE" kontra "GAMLE" medlemmer:

"NYE" medlemmer: ..................... er de, som har opnået medlemskab indenfor den igangværende regnskabsperiode.

"GAMLE" medlemmer:................. er de, som har opnået medlemskab forud for den igangværende regnskabsperiode.
"GAMLE" medlemmer - Rettidig betaling:

Rettidig betaling af klubkontingent kan ske til og med sidste hverdag i marts måned.

Betalingen dækker for den igangværende regnskabsperiode, der løber fra 1. oktober til 30. september."GAMLE" medlemmer - Ved manglende betaling:

Efter betalingsfristens udløb vil der via rykkerskrivelse blive pålagt et adm.-gebyr, som fastsættes af bestyrelsen for en igangværende regnskabsperiode. I 2015 udgør adm.-gebyret 25 kr.

Såfremt rykkerskrivelsen ikke medfører betaling inden udgangen af april måned, vil det pågældende medlem uden yderligere varsel blive slettet af klubbens medlemsliste. ."NYE" medlemmer - Aktivt medlemskab etableret:

Et medlemskab vil være etableret, når bestyrelsen har registreret din betaling af indmeldelsesgebyret - svarende til det aktuelle års-kontingent som nævnt i foranstående. Betalingen dækker også klubkontingentet indenfor det tidsrum, som den igangværende regnskabsperiode løber jf. ovenstående.

Når din indbetaling er registreret, vil du få fri adgang til hele hjemmesiden, når du har modtaget EMAILADRESSE og ADGANGSKODE, som giver adgang til:

     -  Shipman-Galleri
     -  Køb & Salg
     -  Shipman-Forum
     -  Medlemssiden

Efter indmeldelse i klubben vil du modtage en Shipman 28-stander, hvor klubben herefter sender dig en ny hvert andet år.

"NYE" medlemmer - Passivt medlemskab etableret:

Et medlemskab vil være etableret, når bestyrelsen har givet accept for medlemskab, og din betaling af kontingent er registreret af klubben. Betalingen gælder indenfor det tidsrum, som den igangværende regnskabsperiode løber jf. ovenstående.

Når din indbetaling er registreret, vil du få fri adgang til væsentlige områder på hjemmesiden, når du har modtaget EMAILADRESSE og ADGANGSKODE, som giver adgang til:

     -  Shipman-Galleri
     -  Køb & Salg
     -  Shipman-ForumGældende for medlemmer af Shipman 28 Klubben:

Du kan nu deltage i klubbens arrangementer og trække på den ekspertise, som klubben og dens medlemmer er i besiddelse af.

Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen som klubmedlem.
BILAG
(Link 1)

Nyt medlemskab

Link 1: Aktiver for indmeldelse

Hjemmesiden er optimeret til Explorer- og Firefox-browser

TILBAGE

PeakCounter