KlubbenKlubbens formål

Formålet med klubben er dels at styrke sammenholdet mellem Shipman 28-ejere, dels at varetage Shipman 28-ejernes interesser såsom at arrangere træf, trimtræf, deltagelse i kapsejlads samt sikre at båden bevares som standardbåd. Endvidere virker klubben som specialklub under Dansk Sejluninion.

For at kunne leve op til klubbens formål indgår også formidling og distribuering af klub- og sejlerrelaterede informationer til medlemmerne, hvilket primært sker via hjemmesiden: www.shipman28.dk.

Meddelelser fra klubbens bestyrelse finder du under "Link 1"

Klubbens love finder du ved aktivering af "Link 2"

Angående nyt medlemsskab af klubben - se venligst under "Medlemskab af klubben".


Klubben sørger for, at vi er ens.

Shipman 28 klubben er en af standardklasseklubberne under Dansk Sejlunion. Som standardklasseklub er formålet blandt andet, at varetage og opretholde den fornødne organisation. Klubben udarbejder og vedligeholder klasseregler, så ensartede både kan få mulighed for at sejle standardløb, når mindst fem både af slagsen er tilmeldt en kapsejlads.

Tekniske krav til Shipman 28 som standardbåd. Se også: "Tekniske krav"

Hvis du er ejer af en Shipman 28, har du muligvis allerede et målebrev. Har båden skiftet ejer skal målebrevet fornys (i dit navn) gennem Dansk Sejlunion. Hvis der endnu ikke er udstedt et målebrev, skal båden og sejlene måles af din lokale klubs måler. Shipman 28 skroget er allerede standardmålt (og vejet). Måleren behøver derfor kun kontrollere bådens flydemål på vandet. Sejlene skal mærkes, og måleren indsender måleskemaet til Dansk Sejlunion, der fremsender et DH-målebrev.

Sejl- og mastemål må ikke overstige de i klassereglerne angivne maksimummål, hvis båden skal måles som en standard "Shipman 28". Er blot et af sejlene eller mastemålene større, vil der selvfølgelig stadig kunne udstedes et DH-målebrev, men båden vil blive betegnet "Shipman 28 Special", og vil ikke kunne deltage i standardløb, kun i almindelige handicapløb.


Specialklubber under DS

Rækken af specialklubber under Dansk Sejlunion er ret omfattende, som du kan se herBILAG
(Link 1 - 2)


Link 1 - Info fra bestyrelsen


Link 2
Salg via klubben


Logo i blå eller hvid
Shipman-logo i blå og hvid
Anvisning for montering se under   "Køb & Salg"
Hjemmesiden er optimeret til Explorer- og Firefox-browser

TILBAGE

PeakCounter