Shipman 28 klubben byder velkommen til nye medlemmer

 

Yderligere data med ref. til nedennævnte medlemmer finder du på ”Medlemslisten”, hvortil klubmedlemmer har adgang

 

BÅDNR.

 BÅDNAVN

NYE  MEDLEMMER  2017

DATO

 

4564

4896

4700

4983

?

4818

?

4521

?

200

4783

4481

4854

 

 

 

4705

28

4807

4899

143

4721

4821

4737

4794

4738

4726

4647

4615

4500

4501

4855

 

X

Regentag

Ilsa

Nille

?

Fru Clausen

Nica

Baloo

?

Kirstine

Sylle

Pauline

Windy

 

 

 

King

Brisen

Cuxhaven

Rubin

Tante grøn

Cochrane

Rødspætten

La Vida

Susanna

Nicoline

Lone

Athene

Smilla

Sjip

Tulle

Sille

 

Jesper Lykke

Anders Burild

Benny K. Nielsen

Jesper Schulz

Lena Vinter

Allan Klie

Leif Madsen

Piet Jansen

Morten Larsen

Hans & Lisbeth Ingersen

Rune Rasmussen

Kate & Hans H. M. Madsen

Christian Roediger

 

2016

 

Per Halberg

Hans Pors Simonsen

Andy Berkey

Paula & Karsten Petersen

Jan Jørgensen

Jacob Sangild

Peter Blom Jensen

Lars Vendelboe

Søren M. Echwald

Marcus Ravn

Allan Andreasen

Lotte & Jørn Rasmussen

Allan Persson

Karl Andersen

Kirsten & Arne Thomsen

Søren Korgaard

 

14. 11. 17

01. 11. 17

11. 10. 17

16. 07. 17

11. 07. 17

05. 07. 17

05. 07. 17

01. 07. 17

06. 06. 17

13. 05. 17

13. 05. 17

11. 05. 17

11. 05. 17

 

 

 

04. 11. 16

18. 10. 16

18. 10. 16

16. 09. 16

31. 08. 16

07. 08. 16

18. 07. 16

27. 05. 16

16. 05. 16

21. 03. 16

11. 03. 16

11. 03. 16

01. 03. 16

11. 02. 16

16. 01. 16

09. 01. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 – 238 – 255

247 – 248 - 252