Velkommen til specialklubben med medlemmer fra ind- og udland

Link: Bådene og Olle EnderleinblåOlle Enderlein - Konstruktør af Shipman 28

"Medlemskab hvor alle kan være med" ............... Mød op til klubbens generalforsamling - Se også "Kalender"

Bestyrelsen har opdateret hjemmesiden:    .....    19.11.2017

Nye Shipman 28-medlemmer    .........................    Oversigt

Alle kan bidrage til debatten    ........................    Indledning
Vejr - Farvand - Vind - Vandstand

Vejrudsigten - DMI:   ....................   Hele landet / Regionalt

Vandtemperatur - DMI  .......................................  Oversigt


Farvandsudsigten - DMI:   .................................    Oversigt

Vindstyrke og kulde:   ......................................   2 tabeller

Vandstand - DMI:   ............................................   Oversigt


Norge - MI:   .....................................................   Oversigt

Sverige - SHMI:   ..............................................   Oversigt

Tyskland - A / B:   .........................   A-oversigt / B-oversigt
Søfartsregler - Søkort - Havne

Efterretninger for Søfarende    ...................   Søfartstyrelsen

Lov og ret på vandet    .......................................   PDF-info

Søkortrettelser    .........................................   Hjemmeside

Havne og broer i DK    ................................    Hjemmeside

Havne i Tyskland og Syd-DK    ....................    Hjemmeside

TOP
Velkommen til Shipman 28 Klubben, der er en standardklub under Dansk Sejlunion, hvor klubben varetager Shipman 28-ejernes interesser. Hjemmesiden, www.shipman28.dk, udgør klubbens primære grundlag for kontakt og dialog med klubbens medlemmer.

Grundlaget for denne hjemmeside tager sit udgangspunkt i en klassiske skønhed - Shipman 28 - der er konstrueret i 1969 af ingeniøren og bådkonstruktøren, Olle Enderlein, der blev en banebrydende pioner indenfor bådkonstruktion og -design.

Shipman 28 er blot én ud af mange klassikere, som Enderlein skabte i årene som professionel bådkonstruktør og -designer, hvor denne vandt adskillige priser. Såvel Hallberg-Rassy som Najad har eksempelvis nydt gavn af Enderleins evner til at skabe det unikke.

Enderlein besad en sjælden evne til at kombinere funktion, sikkerhed og godt design. Evnen, herunder lysten til at udtale sig offentligt var ikke stor - men, Enderlein huskes dog for udtalelsen: "Smukke både sejler også godt". Se yderligere om: "Bådene og Olle Enderlein".

Bådens historie er omtalt her på hjemmesiden under menuen: "Båden".

Som aktive medlemmer af Shipman 28 Klubben optages alle med ejerskab til Shipman 28-ere. Se også: "Mange gode grunde til et medlemskab af: Shipman 28 Klubben"


Welcome to the Danish Shipman 28 Association, a branch of the Danish Sailing Federation, which carries out the interests of all Shipman 28 owners. The site, www.shipman28.dk, is the association's site for contact and dialogue with the members.

The site takes its starting point in a classic beauty, Shipman 28, designed in 1969 by the engineer, Olle Enderlein, who broke new grounds in yacht construction and design.

Shipman 28 is just one of many classics, which Enderlein designed in his years as a professional yacht designer that won numerous awards. As an example, both Hallberg-Rassy as well as Najad have benefited from Olle Enderlein's ability to create something unique.

Enderlein possessed a rare ability to combine function, safety, and good design. Publicly, Olle Enderlein was not a man of many words, but he is remembered for having said, 'Beautiful boats sail well'. For further information, see: "The boats and Olle Enderlein."

You can read about the yacht's history on the website, under the menu: "Båden".

Everybody with Shipman 28 ownerships will be accepted as active members of the Danish Shipman 28 Association. See also: "Many good reasons for a membership: Shipman 28 Association"

Willkommen im Shipman 28 Club. Der Club ist Mitglied der dänischen Sejlunion, wo er die Interessen der Shipman 28 - Besitzer vertritt. Die Website www.shipman28.dk, dient in erster Linie dem Kontakt und Dialog mit den Mitgliedern.

Die Grundlage für diese Website basiert auf einer klassischen Schönheit der Shipman 28, die 1969 durch den Ingenieur und späteren Designer Olle Enderlein (1917-1993) konstruiert wurde. Olle Enderlein war ein bahnbrechender Pionier in Bootskonstruktion und Design.

Die Shipman 28 ist nur eine von vielen Klassikern, die Enderlein in seinen Jahren als professioneller Bootskonstrukteur und Designer entworfen hat. Er bekam für seine Konstruktionen zahlreiche Auszeichnungen. Auch Werften wie zum Beispiel Hallberg-Rassy oder Najad profitierten von Enderleins Fähigkeit Boote zu schaffen, die einzigartig sind.

Olle Enderlein ist einer der wenigen schwedischen Bootsdesigner, die weltweiten Ruhm erlangten. Er hatte ein unfehlbares Gespür für Linien, Proportionen und Details und war besonders bekannt für sein brillantes Talent, schöne Boote zu entwerfen. Er war der Meinung, dass auch schöne Boote gut segeln können. Sein Interesse an Formen bezog sich nicht nur auf das Äußere von Booten, sondern auch auf die Innenausstattung, wo er ein bahnbrechender Pionier war. Ein herausragendes Merkmal von Enderlein war auch seine Fähigkeit, Veränderungen im Design mit Funktion und Sicherheit zu kombinieren. Siehe weiter: "Die Boote und Olle Enderlein."

Zur Geschichte der Shipman 28 siehe auf dieser Website unter dem Menüpunkt: "Båden".

Alle aktiven Mitglieder im Shipman 28 Club und alle Eigner einer Shipman 28 schauen bitte auch auf dieser Website unter: "Mange gode grunde til et medlemskab af: Shipman 28 Klubben" (Bisher nur in Dänischer Sprache)Hjemmesiden er optimeret til Explorer- og Firefox-browser


TILBAGE
Effektiv tæpperens i Odense og på FynPeakCounter